Kiedy leasing zwrotny jest opłacalny?

Leasing zwrotny to specyficzna forma leasingu, która polega na sprzedaży przez przedsiębiorstwo swoich środków trwałych (np. maszyn, urządzeń czy nieruchomości) na rzecz instytucji leasingowej, a następnie wynajmowaniu ich od tej samej firmy na określony czas. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca pozbywa się własności majątku, lecz nadal może z niego korzystać na mocy umowy leasingowej. Dzięki temu uzyskuje dodatkowe środki finansowe, które może przeznaczyć na rozwój firmy lub pokrycie bieżących potrzeb.

W jakich sytuacjach warto skorzystać z leasingu zwrotnego?

Leasing zwrotny może okazać się opłacalny w różnych sytuacjach, zarówno dla małych, jak i dużych przedsiębiorstw. Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych przesłanek, które mogą skłonić przedsiębiorców do wyboru tego rozwiązania.
Po pierwsze, leasing zwrotny może być atrakcyjny dla firm, które mają problemy z płynnością finansową. Dzięki sprzedaży środków trwałych na rzecz instytucji leasingowej przedsiębiorca uzyskuje dodatkowe środki pieniężne, które może przeznaczyć na spłatę zobowiązań czy inwestycje w rozwój firmy. W ten sposób firma może uniknąć konieczności zaciągania kredytu czy pożyczki, co często wiąże się z wysokimi kosztami oraz ryzykiem utraty majątku w przypadku niewypłacalności.

Po drugie, leasing zwrotny może być korzystny dla przedsiębiorstw pragnących zoptymalizować swoje koszty podatkowe. W Polsce leasing jest traktowany jako koszt uzyskania przychodu, co oznacza, że przedsiębiorca może odliczyć od podstawy opodatkowania raty leasingowe oraz wartość początkową środków trwałych. W efekcie firma może obniżyć swoje obciążenia podatkowe i zwiększyć rentowność działalności.

Po trzecie, leasing zwrotny może być odpowiedni dla firm, które chcą zwiększyć swoją elastyczność w zarządzaniu majątkiem. Przedsiębiorca, który korzysta z leasingu zwrotnego, może w każdym momencie zdecydować o przedterminowym zakończeniu umowy i zwrocie środków trwałych na rzecz instytucji leasingowej. Daje to możliwość szybkiego dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych oraz uniknięcia kosztów związanych z utrzymaniem niepotrzebnego majątku.